Aktiviteter

Aktiviteter
KOSTRA 28. september 2017
Tid: Torsdag 28. september 2017 10.00
Påmeldingsfrist: Tirsdag 26. september 2017 15.00
Sted: Statistisk sentralbyrå
Ledige plasser: 1 av 14
Finn tallene 26. oktober 2017
Tid: Torsdag 26. oktober 2017 10.00
Påmeldingsfrist: Tirsdag 24. oktober 2017 15.00
Sted: Statistisk sentralbyrå
Ledige plasser: 2 av 14
KOSTRA 9. november 2017
Tid: Torsdag 9. november 2017 10.00
Påmeldingsfrist: Tirsdag 7. november 2017 15.00
Sted: Statistisk sentralbyrå
Ledige plasser: Venteliste