Påmelding

Vi er i gang med å utvikle Norges første naturregnskap for å måle naturens betydning for samfunnet og økonomien. Hvordan kan et naturregnskap gi oss bedre beslutningsgrunnlag og støtte opp under bedre forvaltning av norsk natur?

Dette vil si se nærmere på i dette seminaret. Vi vil også se på koblinger til forvaltningsbehov i kommuner og fylkeskommuner samt internasjonale krav og føringer som vil bli gjeldende ved utviklingen av naturregnskap.

Alle interesserte er velkommen på seminaret, både fagpersoner, forskere og andre med interesse for emnet.

Seminaret arrangeres av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Miljødirektoratet.

Informasjon

Tid
Torsdag 26. september 2024 kl. 10:00 - 15:00
Påmeldingsfrist
Mandag 23. september 2024 kl. 23:59
Frist for endring av påmelding
Mandag 23. september 2024 kl. 23:59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

10:00-10:30 – Del 1: Innledning og velkommen

  • Velkommen ved Geir Axelsen, direktør i Statistisk sentralbyrå
  • Innlegg fra statsråden for klima- og miljødepartementet

10:30-11:30 – Del 2: Internasjonale rammer, arbeid med naturregnskap i Norge og utviklingen av grunnkart for areal- og naturregnskap

  • Internasjonale krav og utvikling av naturregnskap som del av offisiell statistikk
  • Hvor står arbeidet med naturregnskap i Norge?
  • Inndeling av økosystemer i naturregnskap og grunnkart for arealregnskap

11:30-12:15 – Kaffepause m/matservering

12:15-13:45 – Del 3: Utvikling av nasjonale regnskap for økosystemtilstand og for økosystemtjenester

  • Arbeid med grunnlag for et nasjonalt tilstandsregnskap
  • Eksempler på utvikling av metoder for bedre datagrunnlag og/eller metodikk knyttet til utbredelse, tilstand for økosystemer og økosystemtjenester.

13:45-14:00 – Kaffepause m/noe til kaffen

14:00-14:50 – Del 4: Bruk av naturregnskap til politikkutforming og forvaltning

  • Nasjonale mål og visjoner om hvor vi bør være i fremtiden
  • Bruk av natur- og arealregnskap som grunnlag for bedre arealplanlegging og naturforvaltning i kommunene

14:50-15:00 – Del 5: Avslutning av seminaret