Tall om næringsliv - brukerseminar

Påmeldingsskjema

Påmelding til brukerseminaret Tall om næringsliv.

Informasjon

Sted
Statistisk sentralbyrå
Tid
Fra onsdag 18. oktober 2017 09.30
Til onsdag 18. oktober 2017 13.00
Påmeldingsfrist
Fredag 6. oktober 2017 15.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Tall om næringsliv - brukerseminar

Statistisk sentralbyrå inviterer

 

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en ny strategi hvor tall om næringsliv er ett av de seks strategiske temaene som er fremhevet. I arbeidet med å realisere målsettingen om å forbedre og forsterke tall for næringslivet inviterer vi til et bredt anlagt seminar for å få ditt synspunkt på hvilke statistikker og analyser vi bør tilby om næringslivet. Som brukere, med kjennskap til din virksomhets behov for tall og analyser, kan dere bidra til utviklingen av næringsstatistikken.

SSB skal sørge for at næringsstatistikken blir mer relevant og møter brukernes behov. Høy vekst i tjenestenæringene både i Norge og Europa og lavere sysselsetting i primærnæring og industri skaper nye behov i næringsstatistikken. Endringer i næringsstrukturen og globalisering, med flere store og komplekse foretak enn før og med forgreininger i mange land, gir utfordringer for nasjonal næringsstatistikk. Digitalisering og nye datakilder åpner for mange nye muligheter, samtidig som det representerer metodiske utfordringer og økt endringstakt. Det grønne skiftet medfører økt etterspørsel etter tall knyttet til energi og miljø, også om etableringer av virksomheter som produserer energivennlige varer og tjenester. Vi vil gjerne ha din mening om hva som er viktig å belyse bedre i statistikk og analyse om næringslivet i Norge. Vi inviterer deg derfor til noen timer sammen med oss i SSB med brukerbehov som tema.

Statistisk sentralbyrås strategiske temaer for 2017-2020

 

 

 • 9.30

  Registrering

 • 10.00

  Innledning i auditoriet

 • 11.00

  Pause med mat og drikke

 • 11.20

  Gruppearbeid

 • 13.00

  Avslutning